Na ratunek polskim jabłkom!

Realizujemy projekt, który ma na celu wykorzystanie jabłek polskich sadowników
do innowacyjnych opakowań jednorazowych.

TYTUŁ OPERACJI:

Grupa Operacyjna „Na ratunek polski jabłkom”

1. Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00087.DDD.6509.00234.2022.12

2. Tytuł operacji: Wzmocnienie potencjału polskich jabłek, poprzez całkowite wykorzystanie owocu w produkcji innowacyjnych produktów proekologicznych – opracowanie soku fermentowanego oraz kompostowalnych opakowań jednorazowych.

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014PL06RDNP001 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Całkowity budżet operacji: 4 836 920,37 zł

4. Okres realizacji operacji
od 01.12.2023 – 31.12.2024

5. Źródła finansowania operacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

CEL OPERACJI
Cele: Celem realizacji projektu, jest wykorzystanie jabłek z zasobów polskich sadowników i w alternatywnych metodach przetwórstwa.
Zadania: Analiza odmian jabłek, prace badawcze nad wykorzystanie pulpy powstałej w wyniku tłoczenia jabłek (element produkcji soku) do stworzenia innowacyjnych, kompostowalnych opakowań jednorazowych.
Rezultat: opracowanie innowacyjnej receptury oraz technologii produkcji nowatorskiego soku jabłkowego powstałego z wykorzystaniem potencjalnie probiotycznych szczepów bakterii fermentacji mlekowej wraz z wdrożeniem. Opracowanie innowacyjnych, kompostowalnych opakowań jednorazowych

OPIS OPERACJI
Kluczowe w projekcie jest opracowanie rozwiązań pozwalających na dywersyfikację sposobów wykorzystania produktu, co jest odpowiedzią na obecną sytuację gospodarczą oraz jej następstwa, które w najbliższych latach dotkliwie odczują sadownicy.
Kluczowe jest zagospodarowanie odmian przeznaczonych na rynek polski. Potrzeba realizacji projektu wiąże się również z koniecznością zagospodarowania powstałych w przemyśle przetwórczym odpadów produkcyjnych, czyli wytłoków.

Wytłoki są produktem ubocznym powstającym podczas przetwarzania jabłek na soki i cydr. Wytłoki jabłkowe są bogatym źródłem błonnika. Jest on bardzo ważnym elementem diety człowieka. Odgrywa znaczącą rolę w zapobieganiu nie tylko cukrzycy, ale także otyłości, miażdżycy, chorobom serca i niektórym rodzajom raka. Zagospodarowanie wytłoków pozwoli również na zastąpienie plastiku materiałami ekologicznymi.
Dodatkowo wraz z rosnącą świadomością związku między dietą a zdrowiem rośnie zapotrzebowanie na żywność fermentowaną z udziałem mikroorganizmów wykazujących cechy probiotyczne. Na polskim rynku nie jest obecny sok jabłkowy fermentowany z udziałem potencjalnie probiotycznych bakterii fermentacji mlekowej. Jednocześnie wzrastający problem ze zbyciem jabłek skłania sadowników do poszukiwania nowych technologii pozwalających na zagospodarowanie ich plonów. Technologia produkcji soku jabłkowego z wykorzystaniem procesów fermentacji bogatego w wiele związków bioaktywnych, z udziałem bakterii fermentacji mlekowej doskonale odpowie na zapotrzebowanie nie tylko świadomych konsumentów.